Ukázky a vystoupení

Vystoupení

Prezentace – Ukázky

Ukázky a vystoupení Taiji – Kungfu – Qigong na různých setkáních s příbuznou tématikou. Např.  kultura  Asie, východní bojová umění, zdravý životní styl, meditační a relaxační techniky v praxi atd. Ukázková vystoupení na oslavách čínských svátků nebo při příležitostech oslavy čínské kultury, přehlídkách bojových umění  nebo i individuálních akcích škol či jiných organizací s příbuznou tématikou. Vystoupení mohou být také součástí přednášek o Číně, zvycích a tradicích na čínském venkově nebo o wudangském bojovém umění či taoismu.


  • Kvalitně připravená prezentace
  • Ukázky na míru právě pro Vaši událost
  • Seznámíte se se základními účinky cvičení pro zdraví
  • Při krátké instruktáži si vyzkoušíte jednoduchá cvičení Taiji
  • Uvidíte ucelenou prezentaci zdravotních i bojových ukázek Taiji, Qigong a Kungfu
  • Lektor se zkušeností téměř 6sti let studia těchto umění v Číně a studenti Wudang kungfu předvedou i ukázky se zbraněmi
  • Vše v doprovodu tematické hudby
  • Komentář v českém nebo anglickém jazyce

 

1 + 12 =