MEDITACE - vyčistí hlavu

MEDITACE - vyčistí hlavu

Meditace – cesta k sobě

Meditace je velké téma o velmi prosté a velmi účinné “věci”. Stav bez myšlenek – tak je meditace mnohdy popisována. Mnoho publikací, mnoho různých návodů jak meditovat, proč meditovat … Spousta meditačních technik, spousta informací … Mně se zalíbil odstavec z taoistické knihy Tao Te Ching, který nám říká: “čím víc víš, tím méně rozumíš (chápeš)” … Tato a ještě pár dalších vět z této knihy mi utkvěly v hlavě, možná proto, že popisují mou vlastní zkušenost. Při povedené meditaci skutečně nepotřebujete vědět vůbec nic.

 

Tai Ji Quan je také Meditace. Je to meditace v pohybu. Meditace jiného druhu. Přesto však stále …

STAV BEZ MYŠLENEK

 

MEDITACE je velmi prostá věc, která nevyžaduje příliš mnoho vědět. Vyžaduje “pouze” disciplínu. Být schopen pravidelně meditovat každý den například 15 min. V dnešní době je to právě tato disciplína, věnovat si 15 min. pravidelně každý den, to nejtěžší. Neustále o něčem přemýšlíme, něco plánujeme, neustále něco rozebíráme a to je přesně to, co v meditaci ustává nebo přesněji řečeno, mělo by ustat. Nebo ještě jinak řečeno, myšlení se v meditaci stává nepodstatné a je v počátečním stádiu ignorováno, aby to nerušilo. Při meditaci v klidové pozici se naše myšlenky hemží a střídají a naším úkolem je toto hemžení pouze pozorovat. Netýká se nás to, protože my máme momentálně na práci něco jiného – MEDITACI. Při pravidelné meditaci se tato praxe stává méně a méně rušivá a my se dostáváme do styku sami se sebou. Tam, kde tyto myšlenky už nemají takovou sílu. Čím zkušenější žák meditace, tím pokročilejší stádium meditace – hlubší zážitek vnitřního klidu.

 

Pro nás je důležité vědět, že meditace každý den 15 min. skutečně může změnit náš život k lepšímu. Čím jednodušší meditační technika, tím lépe. Pro začátek není špatné se soustředit na uvolnění celého těla, soustředění se na svůj dech, rovná záda … Setrvejte v tichosti a správné pozici alespoň 15 min denně aniž by vás někdo rušil.

Přeji Vám mnoho štěstí ve světě bez myšlenek.

Více zde: http://www.wudang-foto-kungfu.cz